การใช้หลักสูตรวิชาอาชีพเติมในโรงเรียนมัธยมศึกษาในพื้นที่เป้าหมายเพื่อการพัฒนาชนบทภาคเหนือ
การใช้หลักสูตรวิชาอาชีพเติมในโรงเรียนมัธยมศึกษาในพื้นที่เป้าหมายเพื่อการพัฒนาชนบทภาคเหนือ
ชื่อเรื่อง :
การใช้หลักสูตรวิชาอาชีพเติมในโรงเรียนมัธยมศึกษาในพื้นที่เป้าหมายเพื่อการพัฒนาชนบทภาคเหนือ
ปี :
2529
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
กิติยา ดาระสวัสดิ์
ผู้แต่งร่วม :
-

กิติยา ดาระสวัสดิ์. 2529. การใช้หลักสูตรวิชาอาชีพเติมในโรงเรียนมัธยมศึกษาในพื้นที่เป้าหมายเพื่อการพัฒนาชนบทภาคเหนือ. ภาควิชาบริหารการศึกษา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

กิติยา ดาระสวัสดิ์. (2529) การใช้หลักสูตรวิชาอาชีพเติมในโรงเรียนมัธยมศึกษาในพื้นที่เป้าหมายเพื่อการพัฒนาชนบทภาคเหนือ . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

กิติยา ดาระสวัสดิ์. การใช้หลักสูตรวิชาอาชีพเติมในโรงเรียนมัธยมศึกษาในพื้นที่เป้าหมายเพื่อการพัฒนาชนบทภาคเหนือ. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529.

กิติยา ดาระสวัสดิ์. (2529) การใช้หลักสูตรวิชาอาชีพเติมในโรงเรียนมัธยมศึกษาในพื้นที่เป้าหมายเพื่อการพัฒนาชนบทภาคเหนือ . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0