ผลของน้ำตาลในการเหนี่ยวนำและกดดันการสร้างไซแลนเนสของ Bacillus Girculans B6
ผลของน้ำตาลในการเหนี่ยวนำและกดดันการสร้างไซแลนเนสของ Bacillus Girculans B6
ชื่อเรื่อง :
ผลของน้ำตาลในการเหนี่ยวนำและกดดันการสร้างไซแลนเนสของ Bacillus Girculans B6
ปี :
2533
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
พรพิมล อุ้ยจันทร์ภักดี
ผู้แต่งร่วม :
-

พรพิมล อุ้ยจันทร์ภักดี. 2533. ผลของน้ำตาลในการเหนี่ยวนำและกดดันการสร้างไซแลนเนสของ Bacillus Girculans B6. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี;

พรพิมล อุ้ยจันทร์ภักดี. (2533) ผลของน้ำตาลในการเหนี่ยวนำและกดดันการสร้างไซแลนเนสของ Bacillus Girculans B6 . สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี/กรุงเทพฯ.

พรพิมล อุ้ยจันทร์ภักดี. ผลของน้ำตาลในการเหนี่ยวนำและกดดันการสร้างไซแลนเนสของ Bacillus Girculans B6. . กรุงเทพฯ:สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2533.

พรพิมล อุ้ยจันทร์ภักดี. (2533) ผลของน้ำตาลในการเหนี่ยวนำและกดดันการสร้างไซแลนเนสของ Bacillus Girculans B6 . สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0