ทักษะการปฏิบัติงานในชุมชนของผู้ปฏิบัติงานกิจการพลเรือน สังกัดอัตราในสายงานกิจการพลเรือน กองทัพเรือ
ทักษะการปฏิบัติงานในชุมชนของผู้ปฏิบัติงานกิจการพลเรือน สังกัดอัตราในสายงานกิจการพลเรือน กองทัพเรือ
ชื่อเรื่อง :
ทักษะการปฏิบัติงานในชุมชนของผู้ปฏิบัติงานกิจการพลเรือน สังกัดอัตราในสายงานกิจการพลเรือน กองทัพเรือ
ปี :
2547
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ยงยุทธ แสนประสิทธิ์
ผู้แต่งร่วม :
-
รหัสดีโอไอ :

ยงยุทธ แสนประสิทธิ์. 2547. ทักษะการปฏิบัติงานในชุมชนของผู้ปฏิบัติงานกิจการพลเรือน สังกัดอัตราในสายงานกิจการพลเรือน กองทัพเรือ. สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน, มหาวิทยาลัยศิลปากร; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/SU.the.2004.344

ยงยุทธ แสนประสิทธิ์. (2547) ทักษะการปฏิบัติงานในชุมชนของผู้ปฏิบัติงานกิจการพลเรือน สังกัดอัตราในสายงานกิจการพลเรือน กองทัพเรือ . มหาวิทยาลัยศิลปากร/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/SU.the.2004.344

ยงยุทธ แสนประสิทธิ์. ทักษะการปฏิบัติงานในชุมชนของผู้ปฏิบัติงานกิจการพลเรือน สังกัดอัตราในสายงานกิจการพลเรือน กองทัพเรือ. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2547. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/SU.the.2004.344

ยงยุทธ แสนประสิทธิ์. (2547) ทักษะการปฏิบัติงานในชุมชนของผู้ปฏิบัติงานกิจการพลเรือน สังกัดอัตราในสายงานกิจการพลเรือน กองทัพเรือ . มหาวิทยาลัยศิลปากร/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/SU.the.2004.344

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0