ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานการบริหารเวชภัณฑ์ ตามบทบาทหน้าที่ของหัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลชุมชน ในภาคกลางของประเทศไทย
ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานการบริหารเวชภัณฑ์ ตามบทบาทหน้าที่ของหัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลชุมชน ในภาคกลางของประเทศไทย
ชื่อเรื่อง :
ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานการบริหารเวชภัณฑ์ ตามบทบาทหน้าที่ของหัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลชุมชน ในภาคกลางของประเทศไทย
ปี :
2534
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
พรรษา ชุมเกษียร
ผู้แต่งร่วม :
-

พรรษา ชุมเกษียร. 2534. ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานการบริหารเวชภัณฑ์ ตามบทบาทหน้าที่ของหัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลชุมชน ในภาคกลางของประเทศไทย. สาขาวิชาบริหารสาธารณสุข, มหาวิทยาลัยมหิดล; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

พรรษา ชุมเกษียร. (2534) ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานการบริหารเวชภัณฑ์ ตามบทบาทหน้าที่ของหัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลชุมชน ในภาคกลางของประเทศไทย . มหาวิทยาลัยมหิดล/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

พรรษา ชุมเกษียร. ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานการบริหารเวชภัณฑ์ ตามบทบาทหน้าที่ของหัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลชุมชน ในภาคกลางของประเทศไทย. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยมหิดล, 2534. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

พรรษา ชุมเกษียร. (2534) ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานการบริหารเวชภัณฑ์ ตามบทบาทหน้าที่ของหัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลชุมชน ในภาคกลางของประเทศไทย . มหาวิทยาลัยมหิดล/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0