การลงทุนในเด็ก : รัฐ ชุมชน และครัวเรือนควรลงทุนด้านใดให้มากขึ้น
การลงทุนในเด็ก : รัฐ ชุมชน และครัวเรือนควรลงทุนด้านใดให้มากขึ้น
ชื่อเรื่อง :
การลงทุนในเด็ก : รัฐ ชุมชน และครัวเรือนควรลงทุนด้านใดให้มากขึ้น
ปี :
2543
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย
ผู้แต่งร่วม :
-
รหัสดีโอไอ :

ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย. 2543. การลงทุนในเด็ก : รัฐ ชุมชน และครัวเรือนควรลงทุนด้านใดให้มากขึ้น. พิษณุโลก:คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/NU.res.2000.1

ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย. (2543) การลงทุนในเด็ก : รัฐ ชุมชน และครัวเรือนควรลงทุนด้านใดให้มากขึ้น. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร:พิษณุโลก. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/NU.res.2000.1

ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย. การลงทุนในเด็ก : รัฐ ชุมชน และครัวเรือนควรลงทุนด้านใดให้มากขึ้น. พิษณุโลก:คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2543. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/NU.res.2000.1

ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย. (2543) การลงทุนในเด็ก : รัฐ ชุมชน และครัวเรือนควรลงทุนด้านใดให้มากขึ้น. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร:พิษณุโลก. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/NU.res.2000.1