การสอบทวนทฤษฎีความคล้าย ที่ใช้กับปัญหาการโก่งงอของแผ่นคอมโพสิต โดยการทดลอง
การสอบทวนทฤษฎีความคล้าย ที่ใช้กับปัญหาการโก่งงอของแผ่นคอมโพสิต โดยการทดลอง
ชื่อเรื่อง :
การสอบทวนทฤษฎีความคล้าย ที่ใช้กับปัญหาการโก่งงอของแผ่นคอมโพสิต โดยการทดลอง
ปี :
2547
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
สรสิทธิ์ อรัญพิทักษ์
ผู้แต่งร่วม :
-

สรสิทธิ์ อรัญพิทักษ์. 2547. การสอบทวนทฤษฎีความคล้าย ที่ใช้กับปัญหาการโก่งงอของแผ่นคอมโพสิต โดยการทดลอง. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

สรสิทธิ์ อรัญพิทักษ์. (2547) การสอบทวนทฤษฎีความคล้าย ที่ใช้กับปัญหาการโก่งงอของแผ่นคอมโพสิต โดยการทดลอง . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

สรสิทธิ์ อรัญพิทักษ์. การสอบทวนทฤษฎีความคล้าย ที่ใช้กับปัญหาการโก่งงอของแผ่นคอมโพสิต โดยการทดลอง. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

สรสิทธิ์ อรัญพิทักษ์. (2547) การสอบทวนทฤษฎีความคล้าย ที่ใช้กับปัญหาการโก่งงอของแผ่นคอมโพสิต โดยการทดลอง . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0