การศึกษาปัญหาการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป ด้านการจัดการงานบำรุงรักษา ในโรงงานผลิตปลาทูน่ากระป๋อง
การศึกษาปัญหาการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป ด้านการจัดการงานบำรุงรักษา ในโรงงานผลิตปลาทูน่ากระป๋อง
ชื่อเรื่อง :
การศึกษาปัญหาการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป ด้านการจัดการงานบำรุงรักษา ในโรงงานผลิตปลาทูน่ากระป๋อง
ปี :
2547
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
สิริวรรธน์ ธรรมรัตน์
ผู้แต่งร่วม :
-

สิริวรรธน์ ธรรมรัตน์. 2547. การศึกษาปัญหาการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป ด้านการจัดการงานบำรุงรักษา ในโรงงานผลิตปลาทูน่ากระป๋อง. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

สิริวรรธน์ ธรรมรัตน์. (2547) การศึกษาปัญหาการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป ด้านการจัดการงานบำรุงรักษา ในโรงงานผลิตปลาทูน่ากระป๋อง . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

สิริวรรธน์ ธรรมรัตน์. การศึกษาปัญหาการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป ด้านการจัดการงานบำรุงรักษา ในโรงงานผลิตปลาทูน่ากระป๋อง. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547.

สิริวรรธน์ ธรรมรัตน์. (2547) การศึกษาปัญหาการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป ด้านการจัดการงานบำรุงรักษา ในโรงงานผลิตปลาทูน่ากระป๋อง . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.