การแยกหายีน Glutathione S-transferase (GSTs) ใหม่ และการศึกษาคุณลักษณะจากยุงพาหะนำโรคมาลาเรีย Anopheles dirus ในไทย
การแยกหายีน Glutathione S-transferase (GSTs) ใหม่ และการศึกษาคุณลักษณะจากยุงพาหะนำโรคมาลาเรีย Anopheles dirus ในไทย
ชื่อเรื่อง :
การแยกหายีน Glutathione S-transferase (GSTs) ใหม่ และการศึกษาคุณลักษณะจากยุงพาหะนำโรคมาลาเรีย Anopheles dirus ในไทย
ปี :
2548
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
แสงทอง พงษ์เจริญกิต
ผู้แต่งร่วม :
เคทเตอร์แมน, อัลเบิร์ด, ละเอียด ประพันธดารา
รหัสดีโอไอ :

แสงทอง พงษ์เจริญกิต and others. 2548. การแยกหายีน Glutathione S-transferase (GSTs) ใหม่ และการศึกษาคุณลักษณะจากยุงพาหะนำโรคมาลาเรีย Anopheles dirus ในไทย. เชียงใหม่:ภาควิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยแม่โจ้; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/MJU.res.2005.56

แสงทอง พงษ์เจริญกิต and others. (2548) การแยกหายีน Glutathione S-transferase (GSTs) ใหม่ และการศึกษาคุณลักษณะจากยุงพาหะนำโรคมาลาเรีย Anopheles dirus ในไทย. ภาควิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยแม่โจ้:เชียงใหม่. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/MJU.res.2005.56

แสงทอง พงษ์เจริญกิต and others. การแยกหายีน Glutathione S-transferase (GSTs) ใหม่ และการศึกษาคุณลักษณะจากยุงพาหะนำโรคมาลาเรีย Anopheles dirus ในไทย. เชียงใหม่:ภาควิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2548. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/MJU.res.2005.56

แสงทอง พงษ์เจริญกิต and others. (2548) การแยกหายีน Glutathione S-transferase (GSTs) ใหม่ และการศึกษาคุณลักษณะจากยุงพาหะนำโรคมาลาเรีย Anopheles dirus ในไทย. ภาควิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยแม่โจ้:เชียงใหม่. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/MJU.res.2005.56