การปรับตัวของพ่อค้า-นักธุรกิจ ในจังหวัดเชียงราย ต่อผลการเปลี่ยนแปลงจากการค้าเสรีไทย-จีน
การปรับตัวของพ่อค้า-นักธุรกิจ ในจังหวัดเชียงราย ต่อผลการเปลี่ยนแปลงจากการค้าเสรีไทย-จีน
ชื่อเรื่อง :
การปรับตัวของพ่อค้า-นักธุรกิจ ในจังหวัดเชียงราย ต่อผลการเปลี่ยนแปลงจากการค้าเสรีไทย-จีน
ปี :
2548
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ประสงค์ บุญตัน
ผู้แต่งร่วม :
-
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ประสงค์ บุญตัน. 2548. การปรับตัวของพ่อค้า-นักธุรกิจ ในจังหวัดเชียงราย ต่อผลการเปลี่ยนแปลงจากการค้าเสรีไทย-จีน. กรุงเทพฯ:สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์;

ประสงค์ บุญตัน. (2548) การปรับตัวของพ่อค้า-นักธุรกิจ ในจังหวัดเชียงราย ต่อผลการเปลี่ยนแปลงจากการค้าเสรีไทย-จีน. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์:กรุงเทพฯ.

ประสงค์ บุญตัน. การปรับตัวของพ่อค้า-นักธุรกิจ ในจังหวัดเชียงราย ต่อผลการเปลี่ยนแปลงจากการค้าเสรีไทย-จีน. กรุงเทพฯ:สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2548. Print.

ประสงค์ บุญตัน. (2548) การปรับตัวของพ่อค้า-นักธุรกิจ ในจังหวัดเชียงราย ต่อผลการเปลี่ยนแปลงจากการค้าเสรีไทย-จีน. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 39
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 38
วิชาการ :
 1
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0
ภาวะเศรษฐกิจและสังคม ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
กองนโยบายการพาณิชย์ กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์