การประยุกต์ใช้ระบบต้นทุนตามกิจกรรมในอุตสาหกรรม : กรณีศึกษา โรงงานทอผ้า
การประยุกต์ใช้ระบบต้นทุนตามกิจกรรมในอุตสาหกรรม : กรณีศึกษา โรงงานทอผ้า
ชื่อเรื่อง :
การประยุกต์ใช้ระบบต้นทุนตามกิจกรรมในอุตสาหกรรม : กรณีศึกษา โรงงานทอผ้า
ปี :
2547
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
พัทธนันท์ เวศวิฑูรย์
ผู้แต่งร่วม :
-
รหัสดีโอไอ :

พัทธนันท์ เวศวิฑูรย์. 2547. การประยุกต์ใช้ระบบต้นทุนตามกิจกรรมในอุตสาหกรรม : กรณีศึกษา โรงงานทอผ้า. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KMUTNB.the.2004.145

พัทธนันท์ เวศวิฑูรย์. (2547) การประยุกต์ใช้ระบบต้นทุนตามกิจกรรมในอุตสาหกรรม : กรณีศึกษา โรงงานทอผ้า . สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KMUTNB.the.2004.145

พัทธนันท์ เวศวิฑูรย์. การประยุกต์ใช้ระบบต้นทุนตามกิจกรรมในอุตสาหกรรม : กรณีศึกษา โรงงานทอผ้า. . กรุงเทพฯ:สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2547. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KMUTNB.the.2004.145

พัทธนันท์ เวศวิฑูรย์. (2547) การประยุกต์ใช้ระบบต้นทุนตามกิจกรรมในอุตสาหกรรม : กรณีศึกษา โรงงานทอผ้า . สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KMUTNB.the.2004.145

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 2
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 2
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0