การเพิ่มผลิตภาพการผลิต : กรณีศึกษา บริษัทผู้ผลิตข้อต่อวงจรไฟฟ้า
การเพิ่มผลิตภาพการผลิต : กรณีศึกษา บริษัทผู้ผลิตข้อต่อวงจรไฟฟ้า
ชื่อเรื่อง :
การเพิ่มผลิตภาพการผลิต : กรณีศึกษา บริษัทผู้ผลิตข้อต่อวงจรไฟฟ้า
ปี :
2548
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ยุทธนา ยุพานันท์
ผู้แต่งร่วม :
-

ยุทธนา ยุพานันท์. 2548. การเพิ่มผลิตภาพการผลิต : กรณีศึกษา บริษัทผู้ผลิตข้อต่อวงจรไฟฟ้า. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์;

ยุทธนา ยุพานันท์. (2548) การเพิ่มผลิตภาพการผลิต : กรณีศึกษา บริษัทผู้ผลิตข้อต่อวงจรไฟฟ้า . มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์/กรุงเทพฯ.

ยุทธนา ยุพานันท์. การเพิ่มผลิตภาพการผลิต : กรณีศึกษา บริษัทผู้ผลิตข้อต่อวงจรไฟฟ้า. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2548.

ยุทธนา ยุพานันท์. (2548) การเพิ่มผลิตภาพการผลิต : กรณีศึกษา บริษัทผู้ผลิตข้อต่อวงจรไฟฟ้า . มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์/กรุงเทพฯ.

http://www.escortbayanlariz.net sekabet giris PDKS