ขนาดรูพรุนที่เหมาะสมของถ่านกัมมันต์แบบเกล็ด สำหรับการปรับปรุงคุณภาพน้ำทิ้งของกระบวนการซักรีด
ขนาดรูพรุนที่เหมาะสมของถ่านกัมมันต์แบบเกล็ด สำหรับการปรับปรุงคุณภาพน้ำทิ้งของกระบวนการซักรีด
ชื่อเรื่อง :
ขนาดรูพรุนที่เหมาะสมของถ่านกัมมันต์แบบเกล็ด สำหรับการปรับปรุงคุณภาพน้ำทิ้งของกระบวนการซักรีด
ปี :
2547
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ภัทร์นฤน บุษสาย
ผู้แต่งร่วม :
-

ภัทร์นฤน บุษสาย. 2547. ขนาดรูพรุนที่เหมาะสมของถ่านกัมมันต์แบบเกล็ด สำหรับการปรับปรุงคุณภาพน้ำทิ้งของกระบวนการซักรีด. สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

ภัทร์นฤน บุษสาย. (2547) ขนาดรูพรุนที่เหมาะสมของถ่านกัมมันต์แบบเกล็ด สำหรับการปรับปรุงคุณภาพน้ำทิ้งของกระบวนการซักรีด . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

ภัทร์นฤน บุษสาย. ขนาดรูพรุนที่เหมาะสมของถ่านกัมมันต์แบบเกล็ด สำหรับการปรับปรุงคุณภาพน้ำทิ้งของกระบวนการซักรีด. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547.

ภัทร์นฤน บุษสาย. (2547) ขนาดรูพรุนที่เหมาะสมของถ่านกัมมันต์แบบเกล็ด สำหรับการปรับปรุงคุณภาพน้ำทิ้งของกระบวนการซักรีด . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 1
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 1