ศักยภาพทางเศรษฐกิจของมณฑลจีนตะวันตก
ศักยภาพทางเศรษฐกิจของมณฑลจีนตะวันตก
ชื่อเรื่อง :
ศักยภาพทางเศรษฐกิจของมณฑลจีนตะวันตก
ปี :
2548
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน
ผู้แต่งร่วม :
อักษรศรี พานิชสาส์น, อวยพร สุธาทองไทย

วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน and others. 2548. ศักยภาพทางเศรษฐกิจของมณฑลจีนตะวันตก. กรุงเทพฯ:คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์;

วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน and others. (2548) ศักยภาพทางเศรษฐกิจของมณฑลจีนตะวันตก. คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:กรุงเทพฯ.

วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน and others. ศักยภาพทางเศรษฐกิจของมณฑลจีนตะวันตก. กรุงเทพฯ:คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548. Print.

วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน and others. (2548) ศักยภาพทางเศรษฐกิจของมณฑลจีนตะวันตก. คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0