การเปลี่ยนสีและสมบัติทางกายภาพของผ้าหลังการตกแต่งสำเร็จ เพื่อป้องกันรังสียูวี
การเปลี่ยนสีและสมบัติทางกายภาพของผ้าหลังการตกแต่งสำเร็จ เพื่อป้องกันรังสียูวี
ชื่อเรื่อง :
การเปลี่ยนสีและสมบัติทางกายภาพของผ้าหลังการตกแต่งสำเร็จ เพื่อป้องกันรังสียูวี
ปี :
2546
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
บิณฑสันต์ ขวัญข้าว
ผู้แต่งร่วม :
-

บิณฑสันต์ ขวัญข้าว. 2546. การเปลี่ยนสีและสมบัติทางกายภาพของผ้าหลังการตกแต่งสำเร็จ เพื่อป้องกันรังสียูวี. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ประยุกต์และเทคโนโลยีสิ่งทอ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

บิณฑสันต์ ขวัญข้าว. (2546) การเปลี่ยนสีและสมบัติทางกายภาพของผ้าหลังการตกแต่งสำเร็จ เพื่อป้องกันรังสียูวี . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

บิณฑสันต์ ขวัญข้าว. การเปลี่ยนสีและสมบัติทางกายภาพของผ้าหลังการตกแต่งสำเร็จ เพื่อป้องกันรังสียูวี. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

บิณฑสันต์ ขวัญข้าว. (2546) การเปลี่ยนสีและสมบัติทางกายภาพของผ้าหลังการตกแต่งสำเร็จ เพื่อป้องกันรังสียูวี . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 1
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 1
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0