มาตรการทางกฎหมายในการใช้วิธีการคุมประพฤติแบบเข้ม
มาตรการทางกฎหมายในการใช้วิธีการคุมประพฤติแบบเข้ม
ชื่อเรื่อง :
มาตรการทางกฎหมายในการใช้วิธีการคุมประพฤติแบบเข้ม
ปี :
2547
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
อรนิตย์ บุณยรัตพันธุ์
ผู้แต่งร่วม :
-

อรนิตย์ บุณยรัตพันธุ์. 2547. มาตรการทางกฎหมายในการใช้วิธีการคุมประพฤติแบบเข้ม. สาขาวิชานิติศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

อรนิตย์ บุณยรัตพันธุ์. (2547) มาตรการทางกฎหมายในการใช้วิธีการคุมประพฤติแบบเข้ม . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

อรนิตย์ บุณยรัตพันธุ์. มาตรการทางกฎหมายในการใช้วิธีการคุมประพฤติแบบเข้ม. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547.

อรนิตย์ บุณยรัตพันธุ์. (2547) มาตรการทางกฎหมายในการใช้วิธีการคุมประพฤติแบบเข้ม . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 3
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 3
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0