ประสิทธิภาพของมูลไก่อัดเม็ด ในการเพิ่มผลผลิตของข้าวโพดฝักอ่อน ในชุดดินเลยและชุดดินพิมาย
ประสิทธิภาพของมูลไก่อัดเม็ด ในการเพิ่มผลผลิตของข้าวโพดฝักอ่อน ในชุดดินเลยและชุดดินพิมาย
ชื่อเรื่อง :
ประสิทธิภาพของมูลไก่อัดเม็ด ในการเพิ่มผลผลิตของข้าวโพดฝักอ่อน ในชุดดินเลยและชุดดินพิมาย
ปี :
2548
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
กมลวรรณ แซ่เล้า
ผู้แต่งร่วม :
-

กมลวรรณ แซ่เล้า. 2548. ประสิทธิภาพของมูลไก่อัดเม็ด ในการเพิ่มผลผลิตของข้าวโพดฝักอ่อน ในชุดดินเลยและชุดดินพิมาย. สาขาวิชาปฐพีวิทยา, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์;

กมลวรรณ แซ่เล้า. (2548) ประสิทธิภาพของมูลไก่อัดเม็ด ในการเพิ่มผลผลิตของข้าวโพดฝักอ่อน ในชุดดินเลยและชุดดินพิมาย . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ.

กมลวรรณ แซ่เล้า. ประสิทธิภาพของมูลไก่อัดเม็ด ในการเพิ่มผลผลิตของข้าวโพดฝักอ่อน ในชุดดินเลยและชุดดินพิมาย. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2548.

กมลวรรณ แซ่เล้า. (2548) ประสิทธิภาพของมูลไก่อัดเม็ด ในการเพิ่มผลผลิตของข้าวโพดฝักอ่อน ในชุดดินเลยและชุดดินพิมาย . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ.

http://www.escortbayanlariz.net sekabet giris PDKS