ประสิทธิภาพของอินทรียวัสดุเหลือใช้บางชนิดในแง่ปุ๋ยพืชไร่ ที่ปลูกในชุดดินกำแพงแสน
ประสิทธิภาพของอินทรียวัสดุเหลือใช้บางชนิดในแง่ปุ๋ยพืชไร่ ที่ปลูกในชุดดินกำแพงแสน
ชื่อเรื่อง :
ประสิทธิภาพของอินทรียวัสดุเหลือใช้บางชนิดในแง่ปุ๋ยพืชไร่ ที่ปลูกในชุดดินกำแพงแสน
ปี :
2533
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
กุลวดี คันธวิวรณ์
ผู้แต่งร่วม :
-

กุลวดี คันธวิวรณ์. 2533. ประสิทธิภาพของอินทรียวัสดุเหลือใช้บางชนิดในแง่ปุ๋ยพืชไร่ ที่ปลูกในชุดดินกำแพงแสน. สาขาวิชาปฐพีวิทยา, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

กุลวดี คันธวิวรณ์. (2533) ประสิทธิภาพของอินทรียวัสดุเหลือใช้บางชนิดในแง่ปุ๋ยพืชไร่ ที่ปลูกในชุดดินกำแพงแสน . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

กุลวดี คันธวิวรณ์. ประสิทธิภาพของอินทรียวัสดุเหลือใช้บางชนิดในแง่ปุ๋ยพืชไร่ ที่ปลูกในชุดดินกำแพงแสน. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2533. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

กุลวดี คันธวิวรณ์. (2533) ประสิทธิภาพของอินทรียวัสดุเหลือใช้บางชนิดในแง่ปุ๋ยพืชไร่ ที่ปลูกในชุดดินกำแพงแสน . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0