การประยุกต์ใช้ข้อมูลเรดาร์แอร์ซาร์ เพื่อจำแนกสิ่งปกคลุมดิน
การประยุกต์ใช้ข้อมูลเรดาร์แอร์ซาร์ เพื่อจำแนกสิ่งปกคลุมดิน
ชื่อเรื่อง :
การประยุกต์ใช้ข้อมูลเรดาร์แอร์ซาร์ เพื่อจำแนกสิ่งปกคลุมดิน
ปี :
2547
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
นิอร สิริมงคลเลิศกุล
ผู้แต่งร่วม :
-
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

นิอร สิริมงคลเลิศกุล. 2547. การประยุกต์ใช้ข้อมูลเรดาร์แอร์ซาร์ เพื่อจำแนกสิ่งปกคลุมดิน. , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

นิอร สิริมงคลเลิศกุล. (2547) การประยุกต์ใช้ข้อมูลเรดาร์แอร์ซาร์ เพื่อจำแนกสิ่งปกคลุมดิน . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

นิอร สิริมงคลเลิศกุล. การประยุกต์ใช้ข้อมูลเรดาร์แอร์ซาร์ เพื่อจำแนกสิ่งปกคลุมดิน. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547.

นิอร สิริมงคลเลิศกุล. (2547) การประยุกต์ใช้ข้อมูลเรดาร์แอร์ซาร์ เพื่อจำแนกสิ่งปกคลุมดิน . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 1
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 1
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0