การย่างไฟ : ภูมิปัญญาการรักษาตนเองด้วยวิธีพื้นบ้านของชาวอีสาน
การย่างไฟ : ภูมิปัญญาการรักษาตนเองด้วยวิธีพื้นบ้านของชาวอีสาน
ชื่อเรื่อง :
การย่างไฟ : ภูมิปัญญาการรักษาตนเองด้วยวิธีพื้นบ้านของชาวอีสาน
ปี :
2548
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ทรงศักดิ์ สอนจ้อย
ผู้แต่งร่วม :
-
รหัสดีโอไอ :

ทรงศักดิ์ สอนจ้อย. 2548. การย่างไฟ : ภูมิปัญญาการรักษาตนเองด้วยวิธีพื้นบ้านของชาวอีสาน. สาขาวิชาสังคมวิทยาการพัฒนา, มหาวิทยาลัยขอนแก่น; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KKU.the.2005.147

ทรงศักดิ์ สอนจ้อย. (2548) การย่างไฟ : ภูมิปัญญาการรักษาตนเองด้วยวิธีพื้นบ้านของชาวอีสาน . มหาวิทยาลัยขอนแก่น/ขอนแก่น. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KKU.the.2005.147

ทรงศักดิ์ สอนจ้อย. การย่างไฟ : ภูมิปัญญาการรักษาตนเองด้วยวิธีพื้นบ้านของชาวอีสาน. . ขอนแก่น:มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2548. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KKU.the.2005.147

ทรงศักดิ์ สอนจ้อย. (2548) การย่างไฟ : ภูมิปัญญาการรักษาตนเองด้วยวิธีพื้นบ้านของชาวอีสาน . มหาวิทยาลัยขอนแก่น/ขอนแก่น. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KKU.the.2005.147