การศึกษาระบาดวิทยาของไวรัสตับอักเสบ ซี ในหญิงตั้งครรภ์ ของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
การศึกษาระบาดวิทยาของไวรัสตับอักเสบ ซี ในหญิงตั้งครรภ์ ของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
ชื่อเรื่อง :
การศึกษาระบาดวิทยาของไวรัสตับอักเสบ ซี ในหญิงตั้งครรภ์ ของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
ปี :
2546
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
อัจฉรา ตั้งสถาพรพงษ์
ผู้แต่งร่วม :
-

อัจฉรา ตั้งสถาพรพงษ์,อัจฉรา ตั้งสถาพรพงษ์..[และคนอื่นๆ]. 2546. การศึกษาระบาดวิทยาของไวรัสตับอักเสบ ซี ในหญิงตั้งครรภ์ ของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์;

อัจฉรา ตั้งสถาพรพงษ์,อัจฉรา ตั้งสถาพรพงษ์..[และคนอื่นๆ]. (2546) การศึกษาระบาดวิทยาของไวรัสตับอักเสบ ซี ในหญิงตั้งครรภ์ ของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:กรุงเทพฯ.

อัจฉรา ตั้งสถาพรพงษ์,อัจฉรา ตั้งสถาพรพงษ์..[และคนอื่นๆ]. การศึกษาระบาดวิทยาของไวรัสตับอักเสบ ซี ในหญิงตั้งครรภ์ ของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546. Print.

อัจฉรา ตั้งสถาพรพงษ์,อัจฉรา ตั้งสถาพรพงษ์..[และคนอื่นๆ]. (2546) การศึกษาระบาดวิทยาของไวรัสตับอักเสบ ซี ในหญิงตั้งครรภ์ ของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 1
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 1
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0