การศึกษาระบาดวิทยาและปัจจัยเสี่ยงของไวรัสตับอักเสบ ซี ของผู้ป่วยที่เข้ารับการบริการในโรงพยาบาลของประเทศไทย
การศึกษาระบาดวิทยาและปัจจัยเสี่ยงของไวรัสตับอักเสบ ซี ของผู้ป่วยที่เข้ารับการบริการในโรงพยาบาลของประเทศไทย
ชื่อเรื่อง :
การศึกษาระบาดวิทยาและปัจจัยเสี่ยงของไวรัสตับอักเสบ ซี ของผู้ป่วยที่เข้ารับการบริการในโรงพยาบาลของประเทศไทย
ปี :
2546
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
นงลักษณ์ คณิตทรัพย์
ผู้แต่งร่วม :
-

นงลักษณ์ คณิตทรัพย์,นงลักษณ์ คณิตทรัพย์..[และคนอื่นๆ]. 2546. การศึกษาระบาดวิทยาและปัจจัยเสี่ยงของไวรัสตับอักเสบ ซี ของผู้ป่วยที่เข้ารับการบริการในโรงพยาบาลของประเทศไทย. กรุงเทพฯ:คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์;

นงลักษณ์ คณิตทรัพย์,นงลักษณ์ คณิตทรัพย์..[และคนอื่นๆ]. (2546) การศึกษาระบาดวิทยาและปัจจัยเสี่ยงของไวรัสตับอักเสบ ซี ของผู้ป่วยที่เข้ารับการบริการในโรงพยาบาลของประเทศไทย. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:กรุงเทพฯ.

นงลักษณ์ คณิตทรัพย์,นงลักษณ์ คณิตทรัพย์..[และคนอื่นๆ]. การศึกษาระบาดวิทยาและปัจจัยเสี่ยงของไวรัสตับอักเสบ ซี ของผู้ป่วยที่เข้ารับการบริการในโรงพยาบาลของประเทศไทย. กรุงเทพฯ:คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546. Print.

นงลักษณ์ คณิตทรัพย์,นงลักษณ์ คณิตทรัพย์..[และคนอื่นๆ]. (2546) การศึกษาระบาดวิทยาและปัจจัยเสี่ยงของไวรัสตับอักเสบ ซี ของผู้ป่วยที่เข้ารับการบริการในโรงพยาบาลของประเทศไทย. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 1
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 1
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0