ปัจจัยในการเลือกบริษัทรับสร้างบ้าน ที่สนองต่ออุปสงค์ที่อยู่อาศัยของผู้ที่สร้างบ้านบนที่ดินตนเอง
ปัจจัยในการเลือกบริษัทรับสร้างบ้าน ที่สนองต่ออุปสงค์ที่อยู่อาศัยของผู้ที่สร้างบ้านบนที่ดินตนเอง
ชื่อเรื่อง :
ปัจจัยในการเลือกบริษัทรับสร้างบ้าน ที่สนองต่ออุปสงค์ที่อยู่อาศัยของผู้ที่สร้างบ้านบนที่ดินตนเอง
ปี :
2546
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ธีระศักดิ์ บุญวาสนา
ผู้แต่งร่วม :
-
รหัสดีโอไอ :

ธีระศักดิ์ บุญวาสนา. 2546. ปัจจัยในการเลือกบริษัทรับสร้างบ้าน ที่สนองต่ออุปสงค์ที่อยู่อาศัยของผู้ที่สร้างบ้านบนที่ดินตนเอง. สาขาวิชาเคหการ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CU.the.2003.256

ธีระศักดิ์ บุญวาสนา. (2546) ปัจจัยในการเลือกบริษัทรับสร้างบ้าน ที่สนองต่ออุปสงค์ที่อยู่อาศัยของผู้ที่สร้างบ้านบนที่ดินตนเอง . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CU.the.2003.256

ธีระศักดิ์ บุญวาสนา. ปัจจัยในการเลือกบริษัทรับสร้างบ้าน ที่สนองต่ออุปสงค์ที่อยู่อาศัยของผู้ที่สร้างบ้านบนที่ดินตนเอง. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CU.the.2003.256

ธีระศักดิ์ บุญวาสนา. (2546) ปัจจัยในการเลือกบริษัทรับสร้างบ้าน ที่สนองต่ออุปสงค์ที่อยู่อาศัยของผู้ที่สร้างบ้านบนที่ดินตนเอง . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CU.the.2003.256