การประเมินระบบการรายงานโรคที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยาของโรงพยาบาล ในจังหวัดอ่างทอง
การประเมินระบบการรายงานโรคที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยาของโรงพยาบาล ในจังหวัดอ่างทอง
ชื่อเรื่อง :
การประเมินระบบการรายงานโรคที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยาของโรงพยาบาล ในจังหวัดอ่างทอง
ปี :
2548
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
กนกพรรณ พิพัฒน์ภูมิพิเศษ
ผู้แต่งร่วม :
-

กนกพรรณ พิพัฒน์ภูมิพิเศษ. 2548. การประเมินระบบการรายงานโรคที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยาของโรงพยาบาล ในจังหวัดอ่างทอง. สาขาวิชาเวชศาสตร์ชุมชน, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

กนกพรรณ พิพัฒน์ภูมิพิเศษ. (2548) การประเมินระบบการรายงานโรคที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยาของโรงพยาบาล ในจังหวัดอ่างทอง . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

กนกพรรณ พิพัฒน์ภูมิพิเศษ. การประเมินระบบการรายงานโรคที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยาของโรงพยาบาล ในจังหวัดอ่างทอง. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548.

กนกพรรณ พิพัฒน์ภูมิพิเศษ. (2548) การประเมินระบบการรายงานโรคที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยาของโรงพยาบาล ในจังหวัดอ่างทอง . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.