การประยุกต์ใช้หลักการบริหารพื้นที่เพื่อสร้างประสิทธิภาพในการควบคุมสินค้าคงคลัง : กรณีศึกษาร้านค้าสะดวกซื้อ
การประยุกต์ใช้หลักการบริหารพื้นที่เพื่อสร้างประสิทธิภาพในการควบคุมสินค้าคงคลัง : กรณีศึกษาร้านค้าสะดวกซื้อ
ชื่อเรื่อง :
การประยุกต์ใช้หลักการบริหารพื้นที่เพื่อสร้างประสิทธิภาพในการควบคุมสินค้าคงคลัง : กรณีศึกษาร้านค้าสะดวกซื้อ
ปี :
2548
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ทิพย์วาณี ยังชื่นสวัสดิ์
ผู้แต่งร่วม :
-
รหัสดีโอไอ :

ทิพย์วาณี ยังชื่นสวัสดิ์. 2548. การประยุกต์ใช้หลักการบริหารพื้นที่เพื่อสร้างประสิทธิภาพในการควบคุมสินค้าคงคลัง : กรณีศึกษาร้านค้าสะดวกซื้อ. สาขาวิชาการจัดการด้านโลจิสติกส์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CU.the.2005.1371

ทิพย์วาณี ยังชื่นสวัสดิ์. (2548) การประยุกต์ใช้หลักการบริหารพื้นที่เพื่อสร้างประสิทธิภาพในการควบคุมสินค้าคงคลัง : กรณีศึกษาร้านค้าสะดวกซื้อ . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CU.the.2005.1371

ทิพย์วาณี ยังชื่นสวัสดิ์. การประยุกต์ใช้หลักการบริหารพื้นที่เพื่อสร้างประสิทธิภาพในการควบคุมสินค้าคงคลัง : กรณีศึกษาร้านค้าสะดวกซื้อ. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CU.the.2005.1371

ทิพย์วาณี ยังชื่นสวัสดิ์. (2548) การประยุกต์ใช้หลักการบริหารพื้นที่เพื่อสร้างประสิทธิภาพในการควบคุมสินค้าคงคลัง : กรณีศึกษาร้านค้าสะดวกซื้อ . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CU.the.2005.1371

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 6
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 1
วิชาการ :
 5
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0

http://www.escortbayanlariz.net sekabet giris PDKS