การพัฒนาวิธีการวิเคราะห์ สารสกัดเปลือกมังคุด เพื่อควบคุมคุณภาพสารสกัดและผลิตภัณฑ์
การพัฒนาวิธีการวิเคราะห์ สารสกัดเปลือกมังคุด เพื่อควบคุมคุณภาพสารสกัดและผลิตภัณฑ์
ชื่อเรื่อง :
การพัฒนาวิธีการวิเคราะห์ สารสกัดเปลือกมังคุด เพื่อควบคุมคุณภาพสารสกัดและผลิตภัณฑ์
ปี :
2549
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
กฤษณา ภูตะคาม
ผู้แต่งร่วม :
-
รหัสดีโอไอ :

กฤษณา ภูตะคาม,กฤษณา ภูตะคาม..[และคนอื่นๆ]. 2549. การพัฒนาวิธีการวิเคราะห์ สารสกัดเปลือกมังคุด เพื่อควบคุมคุณภาพสารสกัดและผลิตภัณฑ์. เชียงใหม่:คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CMU.res.2006.150

กฤษณา ภูตะคาม,กฤษณา ภูตะคาม..[และคนอื่นๆ]. (2549) การพัฒนาวิธีการวิเคราะห์ สารสกัดเปลือกมังคุด เพื่อควบคุมคุณภาพสารสกัดและผลิตภัณฑ์. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:เชียงใหม่. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CMU.res.2006.150

กฤษณา ภูตะคาม,กฤษณา ภูตะคาม..[และคนอื่นๆ]. การพัฒนาวิธีการวิเคราะห์ สารสกัดเปลือกมังคุด เพื่อควบคุมคุณภาพสารสกัดและผลิตภัณฑ์. เชียงใหม่:คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CMU.res.2006.150

กฤษณา ภูตะคาม,กฤษณา ภูตะคาม..[และคนอื่นๆ]. (2549) การพัฒนาวิธีการวิเคราะห์ สารสกัดเปลือกมังคุด เพื่อควบคุมคุณภาพสารสกัดและผลิตภัณฑ์. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:เชียงใหม่. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CMU.res.2006.150

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 41
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 10
วิชาการ :
 30
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 1