การปรับปรุงเครื่องคัดขนาดมังคุดแบบจานหมุน
การปรับปรุงเครื่องคัดขนาดมังคุดแบบจานหมุน
ชื่อเรื่อง :
การปรับปรุงเครื่องคัดขนาดมังคุดแบบจานหมุน
ปี :
2546
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
บัณฑิต จริโมภาส
ผู้แต่งร่วม :
สยาม ตุ้มแสงทอง

บัณฑิต จริโมภาส,สยาม ตุ้มแสงทอง. 2546. การปรับปรุงเครื่องคัดขนาดมังคุดแบบจานหมุน. กรุงเทพฯ:ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์;

บัณฑิต จริโมภาส,สยาม ตุ้มแสงทอง. (2546) การปรับปรุงเครื่องคัดขนาดมังคุดแบบจานหมุน. ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์:กรุงเทพฯ.

บัณฑิต จริโมภาส,สยาม ตุ้มแสงทอง. การปรับปรุงเครื่องคัดขนาดมังคุดแบบจานหมุน. กรุงเทพฯ:ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2546. Print.

บัณฑิต จริโมภาส,สยาม ตุ้มแสงทอง. (2546) การปรับปรุงเครื่องคัดขนาดมังคุดแบบจานหมุน. ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 9
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 1
วิชาการ :
 8
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0
รายงานการสำรวจปริมาณการขนส่งทางถนนภายในโซน
กองวิชาการและวางแผน กรมการขนส่งทางบก