ผลกระทบของความถี่ในการปรับตารางต่อประสิทธิภาพของโซ่อุปทาน ในอุตสาหกรรมตัดเย็บเสื้อผ้า
ผลกระทบของความถี่ในการปรับตารางต่อประสิทธิภาพของโซ่อุปทาน ในอุตสาหกรรมตัดเย็บเสื้อผ้า
ชื่อเรื่อง :
ผลกระทบของความถี่ในการปรับตารางต่อประสิทธิภาพของโซ่อุปทาน ในอุตสาหกรรมตัดเย็บเสื้อผ้า
ปี :
2548
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ณรงค์ชัย ตันรัตนพัฒนกุล
ผู้แต่งร่วม :
-
รหัสดีโอไอ :

ณรงค์ชัย ตันรัตนพัฒนกุล. 2548. ผลกระทบของความถี่ในการปรับตารางต่อประสิทธิภาพของโซ่อุปทาน ในอุตสาหกรรมตัดเย็บเสื้อผ้า. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KMUTT.res.2005.96

ณรงค์ชัย ตันรัตนพัฒนกุล. (2548) ผลกระทบของความถี่ในการปรับตารางต่อประสิทธิภาพของโซ่อุปทาน ในอุตสาหกรรมตัดเย็บเสื้อผ้า. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KMUTT.res.2005.96

ณรงค์ชัย ตันรัตนพัฒนกุล. ผลกระทบของความถี่ในการปรับตารางต่อประสิทธิภาพของโซ่อุปทาน ในอุตสาหกรรมตัดเย็บเสื้อผ้า. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2548. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KMUTT.res.2005.96

ณรงค์ชัย ตันรัตนพัฒนกุล. (2548) ผลกระทบของความถี่ในการปรับตารางต่อประสิทธิภาพของโซ่อุปทาน ในอุตสาหกรรมตัดเย็บเสื้อผ้า. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KMUTT.res.2005.96

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0