ความพึงพอใจและความคิดเห็นของผู้บริโภค ที่มีต่อการบริหารจัดการร้านกาแฟสดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ความพึงพอใจและความคิดเห็นของผู้บริโภค ที่มีต่อการบริหารจัดการร้านกาแฟสดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชื่อเรื่อง :
ความพึงพอใจและความคิดเห็นของผู้บริโภค ที่มีต่อการบริหารจัดการร้านกาแฟสดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปี :
2548
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
จันทิพา เตศิริ
ผู้แต่งร่วม :
-

จันทิพา เตศิริ. 2548. ความพึงพอใจและความคิดเห็นของผู้บริโภค ที่มีต่อการบริหารจัดการร้านกาแฟสดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา. สาขาวิชาการจัดการทั่วไป, มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา;

จันทิพา เตศิริ. (2548) ความพึงพอใจและความคิดเห็นของผู้บริโภค ที่มีต่อการบริหารจัดการร้านกาแฟสดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา . มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา/พระนครศรีอยุธยา.

จันทิพา เตศิริ. ความพึงพอใจและความคิดเห็นของผู้บริโภค ที่มีต่อการบริหารจัดการร้านกาแฟสดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา. . พระนครศรีอยุธยา:มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, 2548.

จันทิพา เตศิริ. (2548) ความพึงพอใจและความคิดเห็นของผู้บริโภค ที่มีต่อการบริหารจัดการร้านกาแฟสดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา . มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา/พระนครศรีอยุธยา.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 7
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 3
วิชาการ :
 4
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0