การบริหารจัดการด้านการตลาดตามความคิดเห็นของสมาชิกบริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ดร.สาโรช จำกัด
การบริหารจัดการด้านการตลาดตามความคิดเห็นของสมาชิกบริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ดร.สาโรช จำกัด
ชื่อเรื่อง :
การบริหารจัดการด้านการตลาดตามความคิดเห็นของสมาชิกบริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ดร.สาโรช จำกัด
ปี :
2548
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
สาธิต บุญปกครอง
ผู้แต่งร่วม :
-

สาธิต บุญปกครอง. 2548. การบริหารจัดการด้านการตลาดตามความคิดเห็นของสมาชิกบริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ดร.สาโรช จำกัด. สาขาวิชาการจัดการทั่วไป, มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา;

สาธิต บุญปกครอง. (2548) การบริหารจัดการด้านการตลาดตามความคิดเห็นของสมาชิกบริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ดร.สาโรช จำกัด . มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา/พระนครศรีอยุธยา.

สาธิต บุญปกครอง. การบริหารจัดการด้านการตลาดตามความคิดเห็นของสมาชิกบริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ดร.สาโรช จำกัด. . พระนครศรีอยุธยา:มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, 2548.

สาธิต บุญปกครอง. (2548) การบริหารจัดการด้านการตลาดตามความคิดเห็นของสมาชิกบริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ดร.สาโรช จำกัด . มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา/พระนครศรีอยุธยา.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 3
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 3
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0