พฤติกรรมการติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับงานเคหกิจเกษตรของผู้นำกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรในจังหวัดชัยภูมิ
พฤติกรรมการติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับงานเคหกิจเกษตรของผู้นำกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรในจังหวัดชัยภูมิ
ชื่อเรื่อง :
พฤติกรรมการติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับงานเคหกิจเกษตรของผู้นำกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรในจังหวัดชัยภูมิ
ปี :
2534
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
เกตุอร ราชบุตร
ผู้แต่งร่วม :
-

เกตุอร ราชบุตร. 2534. พฤติกรรมการติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับงานเคหกิจเกษตรของผู้นำกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรในจังหวัดชัยภูมิ. สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์;

เกตุอร ราชบุตร. (2534) พฤติกรรมการติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับงานเคหกิจเกษตรของผู้นำกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรในจังหวัดชัยภูมิ . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ.

เกตุอร ราชบุตร. พฤติกรรมการติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับงานเคหกิจเกษตรของผู้นำกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรในจังหวัดชัยภูมิ. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2534.

เกตุอร ราชบุตร. (2534) พฤติกรรมการติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับงานเคหกิจเกษตรของผู้นำกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรในจังหวัดชัยภูมิ . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ.