สภาพการใช้และปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรในมหาวิทยาลัยบูรพา
สภาพการใช้และปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรในมหาวิทยาลัยบูรพา
ชื่อเรื่อง :
สภาพการใช้และปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรในมหาวิทยาลัยบูรพา
ปี :
2548
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
อรอำไพ ศรีสุวรรณ
ผู้แต่งร่วม :
-
รหัสดีโอไอ :

อรอำไพ ศรีสุวรรณ. 2548. สภาพการใช้และปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรในมหาวิทยาลัยบูรพา. สาขาวิชาการบริหารทั่วไป, วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/BUU.res.2005.258

อรอำไพ ศรีสุวรรณ. (2548) สภาพการใช้และปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรในมหาวิทยาลัยบูรพา . วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา/ชลบุรี. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/BUU.res.2005.258

อรอำไพ ศรีสุวรรณ. สภาพการใช้และปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรในมหาวิทยาลัยบูรพา. . ชลบุรี:วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2548. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/BUU.res.2005.258

อรอำไพ ศรีสุวรรณ. (2548) สภาพการใช้และปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรในมหาวิทยาลัยบูรพา . วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา/ชลบุรี. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/BUU.res.2005.258