การศึกษาตลาดพลอยเนื้อแข็งเพื่อกระตุ้นความต้องการบริโภคในประเทศจีน
การศึกษาตลาดพลอยเนื้อแข็งเพื่อกระตุ้นความต้องการบริโภคในประเทศจีน
ชื่อเรื่อง :
การศึกษาตลาดพลอยเนื้อแข็งเพื่อกระตุ้นความต้องการบริโภคในประเทศจีน
ปี :
2548
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
สมชนก ภาสกรจรัส
ผู้แต่งร่วม :
-

สมชนก ภาสกรจรัส,สมชนก ภาสกรจรัส..[และคนอื่นๆ]. 2548. การศึกษาตลาดพลอยเนื้อแข็งเพื่อกระตุ้นความต้องการบริโภคในประเทศจีน. กรุงเทพฯ:[สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ]; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

สมชนก ภาสกรจรัส,สมชนก ภาสกรจรัส..[และคนอื่นๆ]. (2548) การศึกษาตลาดพลอยเนื้อแข็งเพื่อกระตุ้นความต้องการบริโภคในประเทศจีน. [สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ]:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

สมชนก ภาสกรจรัส,สมชนก ภาสกรจรัส..[และคนอื่นๆ]. การศึกษาตลาดพลอยเนื้อแข็งเพื่อกระตุ้นความต้องการบริโภคในประเทศจีน. กรุงเทพฯ:[สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ], 2548. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

สมชนก ภาสกรจรัส,สมชนก ภาสกรจรัส..[และคนอื่นๆ]. (2548) การศึกษาตลาดพลอยเนื้อแข็งเพื่อกระตุ้นความต้องการบริโภคในประเทศจีน. [สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ]:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 2
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 2
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0