การบริหารงานวิชาการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
การบริหารงานวิชาการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
ชื่อเรื่อง :
การบริหารงานวิชาการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
ปี :
2549
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
บัวคำ ตั้งสุวรรณ์
ผู้แต่งร่วม :
-

บัวคำ ตั้งสุวรรณ์. 2549. การบริหารงานวิชาการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

บัวคำ ตั้งสุวรรณ์. (2549) การบริหารงานวิชาการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2 . มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

บัวคำ ตั้งสุวรรณ์. การบริหารงานวิชาการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, 2549. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

บัวคำ ตั้งสุวรรณ์. (2549) การบริหารงานวิชาการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2 . มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 5
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 1
วิชาการ :
 4
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0