การศึกษาปัญหา และความต้องการของคนไทยพลัดถิ่น อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
การศึกษาปัญหา และความต้องการของคนไทยพลัดถิ่น อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
ชื่อเรื่อง :
การศึกษาปัญหา และความต้องการของคนไทยพลัดถิ่น อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
ปี :
2549
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
พึงรัก ริยะขัน
ผู้แต่งร่วม :
-

พึงรัก ริยะขัน. 2549. การศึกษาปัญหา และความต้องการของคนไทยพลัดถิ่น อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก. สาขาวิชาพัฒนาสังคม, มหาวิทยาลัยนเรศวร;

พึงรัก ริยะขัน. (2549) การศึกษาปัญหา และความต้องการของคนไทยพลัดถิ่น อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก . มหาวิทยาลัยนเรศวร/พิษณุโลก.

พึงรัก ริยะขัน. การศึกษาปัญหา และความต้องการของคนไทยพลัดถิ่น อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก. . พิษณุโลก:มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2549.

พึงรัก ริยะขัน. (2549) การศึกษาปัญหา และความต้องการของคนไทยพลัดถิ่น อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก . มหาวิทยาลัยนเรศวร/พิษณุโลก.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 2
Full-Text :
 27
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 2
วิชาการ :
 25
สังคม/ชุมชน :
 2
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0