ผลของอาหารต่ออัตรารอดตายและการเจริญเติบโตของลูกปูม้า (Portunus pelagicus linnaeus, 1758) ที่อนุบาลในที่กักขัง
ผลของอาหารต่ออัตรารอดตายและการเจริญเติบโตของลูกปูม้า (Portunus pelagicus linnaeus, 1758) ที่อนุบาลในที่กักขัง
ชื่อเรื่อง :
ผลของอาหารต่ออัตรารอดตายและการเจริญเติบโตของลูกปูม้า (Portunus pelagicus linnaeus, 1758) ที่อนุบาลในที่กักขัง
ปี :
2549
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
วารินทร์ ธนาสมหวัง
ผู้แต่งร่วม :
ภมรพรรณ ฉัตรภูมิ, ศิริภรณ์ โคตะมี

วารินทร์ ธนาสมหวัง and others. 2549. ผลของอาหารต่ออัตรารอดตายและการเจริญเติบโตของลูกปูม้า (Portunus pelagicus linnaeus, 1758) ที่อนุบาลในที่กักขัง. สมุทรสาคร:ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสมุทรสาคร;

วารินทร์ ธนาสมหวัง and others. (2549) ผลของอาหารต่ออัตรารอดตายและการเจริญเติบโตของลูกปูม้า (Portunus pelagicus linnaeus, 1758) ที่อนุบาลในที่กักขัง. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสมุทรสาคร:สมุทรสาคร.

วารินทร์ ธนาสมหวัง and others. ผลของอาหารต่ออัตรารอดตายและการเจริญเติบโตของลูกปูม้า (Portunus pelagicus linnaeus, 1758) ที่อนุบาลในที่กักขัง. สมุทรสาคร:ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสมุทรสาคร, 2549. Print.

วารินทร์ ธนาสมหวัง and others. (2549) ผลของอาหารต่ออัตรารอดตายและการเจริญเติบโตของลูกปูม้า (Portunus pelagicus linnaeus, 1758) ที่อนุบาลในที่กักขัง. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสมุทรสาคร:สมุทรสาคร.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 3
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 3
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0
การทดลองอาหารไก่ พ.ศ.2507-2519
กองอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์