ต้นทุนต่อหน่วย ภาระงานของบุคลากรสุขภาพ และประสิทธิภาพการใช้เตียง ของโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดเชียงราย
ต้นทุนต่อหน่วย ภาระงานของบุคลากรสุขภาพ และประสิทธิภาพการใช้เตียง ของโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดเชียงราย
ชื่อเรื่อง :
ต้นทุนต่อหน่วย ภาระงานของบุคลากรสุขภาพ และประสิทธิภาพการใช้เตียง ของโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดเชียงราย
ปี :
2548
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
นรินทร์ สุริยนต์
ผู้แต่งร่วม :
-
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

นรินทร์ สุริยนต์. 2548. ต้นทุนต่อหน่วย ภาระงานของบุคลากรสุขภาพ และประสิทธิภาพการใช้เตียง ของโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดเชียงราย. เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;

นรินทร์ สุริยนต์. (2548) ต้นทุนต่อหน่วย ภาระงานของบุคลากรสุขภาพ และประสิทธิภาพการใช้เตียง ของโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดเชียงราย. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:เชียงใหม่.

นรินทร์ สุริยนต์. ต้นทุนต่อหน่วย ภาระงานของบุคลากรสุขภาพ และประสิทธิภาพการใช้เตียง ของโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดเชียงราย. เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548. Print.

นรินทร์ สุริยนต์. (2548) ต้นทุนต่อหน่วย ภาระงานของบุคลากรสุขภาพ และประสิทธิภาพการใช้เตียง ของโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดเชียงราย. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:เชียงใหม่.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0