การสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์พื้นที่เหนือเขื่อนภูมิพล
การสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์พื้นที่เหนือเขื่อนภูมิพล
ชื่อเรื่อง :
การสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์พื้นที่เหนือเขื่อนภูมิพล
ปี :
2548
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
เสน่ห์ โรจนดิษฐ์
ผู้แต่งร่วม :
-
รหัสดีโอไอ :

เสน่ห์ โรจนดิษฐ์. 2548. การสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์พื้นที่เหนือเขื่อนภูมิพล. กรุงเทพฯ:ภาควิชาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/RU.res.2005.3

เสน่ห์ โรจนดิษฐ์. (2548) การสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์พื้นที่เหนือเขื่อนภูมิพล. ภาควิชาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/RU.res.2005.3

เสน่ห์ โรจนดิษฐ์. การสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์พื้นที่เหนือเขื่อนภูมิพล. กรุงเทพฯ:ภาควิชาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2548. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/RU.res.2005.3

เสน่ห์ โรจนดิษฐ์. (2548) การสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์พื้นที่เหนือเขื่อนภูมิพล. ภาควิชาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/RU.res.2005.3

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 8
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 4
วิชาการ :
 4
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0

http://www.escortbayanlariz.net sekabet giris PDKS