ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนการสอน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคกลาง
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนการสอน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคกลาง
ชื่อเรื่อง :
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนการสอน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคกลาง
ปี :
2548
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
จินตนา เขตจำนันต์
ผู้แต่งร่วม :
-

จินตนา เขตจำนันต์. 2548. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนการสอน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคกลาง. สาขาวิชาการจัดการทั่วไป, มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

จินตนา เขตจำนันต์. (2548) ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนการสอน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคกลาง . มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี/ลพบุรี. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

จินตนา เขตจำนันต์. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนการสอน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคกลาง. . ลพบุรี:มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, 2548. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

จินตนา เขตจำนันต์. (2548) ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนการสอน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคกลาง . มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี/ลพบุรี. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0