วิเคราะห์แนวโน้มความต้องการด้านแรงงานระดับ ปวช. และ ปวส. ของอุตสาหกรรมผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกในประเทศไทย
วิเคราะห์แนวโน้มความต้องการด้านแรงงานระดับ ปวช. และ ปวส. ของอุตสาหกรรมผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกในประเทศไทย
ชื่อเรื่อง :
วิเคราะห์แนวโน้มความต้องการด้านแรงงานระดับ ปวช. และ ปวส. ของอุตสาหกรรมผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกในประเทศไทย
ปี :
2533
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
เกรียงศักดิ์ เจริญวุฒิ
ผู้แต่งร่วม :
-

เกรียงศักดิ์ เจริญวุฒิ. 2533. วิเคราะห์แนวโน้มความต้องการด้านแรงงานระดับ ปวช. และ ปวส. ของอุตสาหกรรมผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกในประเทศไทย. ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เกรียงศักดิ์ เจริญวุฒิ. (2533) วิเคราะห์แนวโน้มความต้องการด้านแรงงานระดับ ปวช. และ ปวส. ของอุตสาหกรรมผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกในประเทศไทย . สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เกรียงศักดิ์ เจริญวุฒิ. วิเคราะห์แนวโน้มความต้องการด้านแรงงานระดับ ปวช. และ ปวส. ของอุตสาหกรรมผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกในประเทศไทย. . กรุงเทพฯ:สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2533. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เกรียงศักดิ์ เจริญวุฒิ. (2533) วิเคราะห์แนวโน้มความต้องการด้านแรงงานระดับ ปวช. และ ปวส. ของอุตสาหกรรมผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกในประเทศไทย . สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0