การพัฒนาระบบตรวจสอบครุภัณฑ์โดยใช้คอมพิวเตอร์
การพัฒนาระบบตรวจสอบครุภัณฑ์โดยใช้คอมพิวเตอร์
ชื่อเรื่อง :
การพัฒนาระบบตรวจสอบครุภัณฑ์โดยใช้คอมพิวเตอร์
ปี :
2547
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
สุบรรณ ตาคำวัน
ผู้แต่งร่วม :
ยุทธนา เกาะกิ่ง
รหัสดีโอไอ :
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

สุบรรณ ตาคำวัน. 2547. การพัฒนาระบบตรวจสอบครุภัณฑ์โดยใช้คอมพิวเตอร์. ปราจีนบุรี:คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KMUTNB.res.2004.4

สุบรรณ ตาคำวัน. (2547) การพัฒนาระบบตรวจสอบครุภัณฑ์โดยใช้คอมพิวเตอร์. คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี:ปราจีนบุรี. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KMUTNB.res.2004.4

สุบรรณ ตาคำวัน. การพัฒนาระบบตรวจสอบครุภัณฑ์โดยใช้คอมพิวเตอร์. ปราจีนบุรี:คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี, 2547. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KMUTNB.res.2004.4

สุบรรณ ตาคำวัน. (2547) การพัฒนาระบบตรวจสอบครุภัณฑ์โดยใช้คอมพิวเตอร์. คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี:ปราจีนบุรี. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KMUTNB.res.2004.4