การประยุกต์ส่วนประกอบมุขสำคัญในการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก
การประยุกต์ส่วนประกอบมุขสำคัญในการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก
ชื่อเรื่อง :
การประยุกต์ส่วนประกอบมุขสำคัญในการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก
ปี :
2549
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
อารุณี วงษ์ขาว
ผู้แต่งร่วม :
-
รหัสดีโอไอ :

อารุณี วงษ์ขาว. 2549. การประยุกต์ส่วนประกอบมุขสำคัญในการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก. เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CMU.res.2006.88

อารุณี วงษ์ขาว. (2549) การประยุกต์ส่วนประกอบมุขสำคัญในการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:เชียงใหม่. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CMU.res.2006.88

อารุณี วงษ์ขาว. การประยุกต์ส่วนประกอบมุขสำคัญในการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก. เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CMU.res.2006.88

อารุณี วงษ์ขาว. (2549) การประยุกต์ส่วนประกอบมุขสำคัญในการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:เชียงใหม่. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CMU.res.2006.88

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 27
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 9
วิชาการ :
 18
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0