การพัฒนาวิธีการเพิ่มคุณภาพผลของมังคุดในภาคใต้ของประเทศไทย
การพัฒนาวิธีการเพิ่มคุณภาพผลของมังคุดในภาคใต้ของประเทศไทย
ชื่อเรื่อง :
การพัฒนาวิธีการเพิ่มคุณภาพผลของมังคุดในภาคใต้ของประเทศไทย
ปี :
2549
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
สายัณห์ สดุดี
ผู้แต่งร่วม :
มงคล แซ่หลิม, สุภาณี ธนะวีรวรรณ

สายัณห์ สดุดี and others. 2549. การพัฒนาวิธีการเพิ่มคุณภาพผลของมังคุดในภาคใต้ของประเทศไทย. สงขลา:ภาควิชาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์;

สายัณห์ สดุดี and others. (2549) การพัฒนาวิธีการเพิ่มคุณภาพผลของมังคุดในภาคใต้ของประเทศไทย. ภาควิชาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์:สงขลา.

สายัณห์ สดุดี and others. การพัฒนาวิธีการเพิ่มคุณภาพผลของมังคุดในภาคใต้ของประเทศไทย. สงขลา:ภาควิชาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2549. Print.

สายัณห์ สดุดี and others. (2549) การพัฒนาวิธีการเพิ่มคุณภาพผลของมังคุดในภาคใต้ของประเทศไทย. ภาควิชาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์:สงขลา.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 12
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 3
วิชาการ :
 9
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0