การพัฒนาวิธีตรวจสอบฤทธิ์การกระตุ้น การหลั่งไนตริกออกไซด์ ของสารสกัดจากสมุนไพร
การพัฒนาวิธีตรวจสอบฤทธิ์การกระตุ้น การหลั่งไนตริกออกไซด์ ของสารสกัดจากสมุนไพร
ชื่อเรื่อง :
การพัฒนาวิธีตรวจสอบฤทธิ์การกระตุ้น การหลั่งไนตริกออกไซด์ ของสารสกัดจากสมุนไพร
ปี :
2547
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
สุวรา วัฒนพิทยกุล
ผู้แต่งร่วม :
อังคณา หิรัญสาลี, ภาวิน พัวพรพงศ์

สุวรา วัฒนพิทยกุล and others. 2547. การพัฒนาวิธีตรวจสอบฤทธิ์การกระตุ้น การหลั่งไนตริกออกไซด์ ของสารสกัดจากสมุนไพร. กรุงเทพฯ:ภาควิชาเภสัชวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ;

สุวรา วัฒนพิทยกุล and others. (2547) การพัฒนาวิธีตรวจสอบฤทธิ์การกระตุ้น การหลั่งไนตริกออกไซด์ ของสารสกัดจากสมุนไพร. ภาควิชาเภสัชวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ:กรุงเทพฯ.

สุวรา วัฒนพิทยกุล and others. การพัฒนาวิธีตรวจสอบฤทธิ์การกระตุ้น การหลั่งไนตริกออกไซด์ ของสารสกัดจากสมุนไพร. กรุงเทพฯ:ภาควิชาเภสัชวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2547. Print.

สุวรา วัฒนพิทยกุล and others. (2547) การพัฒนาวิธีตรวจสอบฤทธิ์การกระตุ้น การหลั่งไนตริกออกไซด์ ของสารสกัดจากสมุนไพร. ภาควิชาเภสัชวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0