การประเมินวิธีวิเคราะห์แบบแรงกระทำด้านข้างแยกโหมดที่ถูกปรับปรุง โดยใช้คลื่นแผ่นดินไหวระยะใกล้รอยเลื่อน
การประเมินวิธีวิเคราะห์แบบแรงกระทำด้านข้างแยกโหมดที่ถูกปรับปรุง โดยใช้คลื่นแผ่นดินไหวระยะใกล้รอยเลื่อน
ชื่อเรื่อง :
การประเมินวิธีวิเคราะห์แบบแรงกระทำด้านข้างแยกโหมดที่ถูกปรับปรุง โดยใช้คลื่นแผ่นดินไหวระยะใกล้รอยเลื่อน
ปี :
2548
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
อมรชัย ใจยงค์
ผู้แต่งร่วม :
-

อมรชัย ใจยงค์. 2548. การประเมินวิธีวิเคราะห์แบบแรงกระทำด้านข้างแยกโหมดที่ถูกปรับปรุง โดยใช้คลื่นแผ่นดินไหวระยะใกล้รอยเลื่อน. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

อมรชัย ใจยงค์. (2548) การประเมินวิธีวิเคราะห์แบบแรงกระทำด้านข้างแยกโหมดที่ถูกปรับปรุง โดยใช้คลื่นแผ่นดินไหวระยะใกล้รอยเลื่อน . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

อมรชัย ใจยงค์. การประเมินวิธีวิเคราะห์แบบแรงกระทำด้านข้างแยกโหมดที่ถูกปรับปรุง โดยใช้คลื่นแผ่นดินไหวระยะใกล้รอยเลื่อน. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548.

อมรชัย ใจยงค์. (2548) การประเมินวิธีวิเคราะห์แบบแรงกระทำด้านข้างแยกโหมดที่ถูกปรับปรุง โดยใช้คลื่นแผ่นดินไหวระยะใกล้รอยเลื่อน . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0