กลยุทธ์การสร้างสรรค์โฆษณาเครื่องดื่ม ที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ ประเภทวิสกี้และเบียร์ในสื่อหนังสือพิมพ์
กลยุทธ์การสร้างสรรค์โฆษณาเครื่องดื่ม ที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ ประเภทวิสกี้และเบียร์ในสื่อหนังสือพิมพ์
ชื่อเรื่อง :
กลยุทธ์การสร้างสรรค์โฆษณาเครื่องดื่ม ที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ ประเภทวิสกี้และเบียร์ในสื่อหนังสือพิมพ์
ปี :
2549
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
คมสัน วิเศษธร
ผู้แต่งร่วม :
-
รหัสดีโอไอ :

คมสัน วิเศษธร. 2549. กลยุทธ์การสร้างสรรค์โฆษณาเครื่องดื่ม ที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ ประเภทวิสกี้และเบียร์ในสื่อหนังสือพิมพ์. คณะนิติศาสตร์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/TU.the.2006.91

คมสัน วิเศษธร. (2549) กลยุทธ์การสร้างสรรค์โฆษณาเครื่องดื่ม ที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ ประเภทวิสกี้และเบียร์ในสื่อหนังสือพิมพ์ . มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/TU.the.2006.91

คมสัน วิเศษธร. กลยุทธ์การสร้างสรรค์โฆษณาเครื่องดื่ม ที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ ประเภทวิสกี้และเบียร์ในสื่อหนังสือพิมพ์. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/TU.the.2006.91

คมสัน วิเศษธร. (2549) กลยุทธ์การสร้างสรรค์โฆษณาเครื่องดื่ม ที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ ประเภทวิสกี้และเบียร์ในสื่อหนังสือพิมพ์ . มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/TU.the.2006.91

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 2
Full-Text :
 192
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 10
วิชาการ :
 184
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0