การตรวจสอบท่อหุ้มฉนวนความร้อน โดยใช้เทคนิคคอมพิวเต็ดเรดิโอกราฟี
การตรวจสอบท่อหุ้มฉนวนความร้อน โดยใช้เทคนิคคอมพิวเต็ดเรดิโอกราฟี
ชื่อเรื่อง :
การตรวจสอบท่อหุ้มฉนวนความร้อน โดยใช้เทคนิคคอมพิวเต็ดเรดิโอกราฟี
ปี :
2548
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
อำไพ สุขบำเพ็ง
ผู้แต่งร่วม :
-
รหัสดีโอไอ :
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

อำไพ สุขบำเพ็ง. 2548. การตรวจสอบท่อหุ้มฉนวนความร้อน โดยใช้เทคนิคคอมพิวเต็ดเรดิโอกราฟี. , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CU.the.2005.1296

อำไพ สุขบำเพ็ง. (2548) การตรวจสอบท่อหุ้มฉนวนความร้อน โดยใช้เทคนิคคอมพิวเต็ดเรดิโอกราฟี . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CU.the.2005.1296

อำไพ สุขบำเพ็ง. การตรวจสอบท่อหุ้มฉนวนความร้อน โดยใช้เทคนิคคอมพิวเต็ดเรดิโอกราฟี. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CU.the.2005.1296

อำไพ สุขบำเพ็ง. (2548) การตรวจสอบท่อหุ้มฉนวนความร้อน โดยใช้เทคนิคคอมพิวเต็ดเรดิโอกราฟี . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CU.the.2005.1296

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0