ฤทธิ์การต้านสารอนุมูลอิสระของขมิ้นชัน และ curcumin ในเซลล์มะเร็งต่อมลูกหมาก
ฤทธิ์การต้านสารอนุมูลอิสระของขมิ้นชัน และ curcumin ในเซลล์มะเร็งต่อมลูกหมาก
ชื่อเรื่อง :
ฤทธิ์การต้านสารอนุมูลอิสระของขมิ้นชัน และ curcumin ในเซลล์มะเร็งต่อมลูกหมาก
ปี :
2546
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
รุ้งตะวัน สุภาพผล
ผู้แต่งร่วม :
อธิคม สุภาพผล
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

รุ้งตะวัน สุภาพผล. 2546. ฤทธิ์การต้านสารอนุมูลอิสระของขมิ้นชัน และ curcumin ในเซลล์มะเร็งต่อมลูกหมาก. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

รุ้งตะวัน สุภาพผล. (2546) ฤทธิ์การต้านสารอนุมูลอิสระของขมิ้นชัน และ curcumin ในเซลล์มะเร็งต่อมลูกหมาก. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

รุ้งตะวัน สุภาพผล. ฤทธิ์การต้านสารอนุมูลอิสระของขมิ้นชัน และ curcumin ในเซลล์มะเร็งต่อมลูกหมาก. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2546. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

รุ้งตะวัน สุภาพผล. (2546) ฤทธิ์การต้านสารอนุมูลอิสระของขมิ้นชัน และ curcumin ในเซลล์มะเร็งต่อมลูกหมาก. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0