การเสริมสารปรับสมดุลสารละลายไฟฟ้าในอาหารโปรตีนต่ำ สำหรับสุกรระยะรุ่นถึงขุน
การเสริมสารปรับสมดุลสารละลายไฟฟ้าในอาหารโปรตีนต่ำ สำหรับสุกรระยะรุ่นถึงขุน
ชื่อเรื่อง :
การเสริมสารปรับสมดุลสารละลายไฟฟ้าในอาหารโปรตีนต่ำ สำหรับสุกรระยะรุ่นถึงขุน
ปี :
2548
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
เกษมสุข สุขเกษม
ผู้แต่งร่วม :
-
รหัสดีโอไอ :

เกษมสุข สุขเกษม. 2548. การเสริมสารปรับสมดุลสารละลายไฟฟ้าในอาหารโปรตีนต่ำ สำหรับสุกรระยะรุ่นถึงขุน. สาขาวิชาสัตวศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CMU.the.2005.229

เกษมสุข สุขเกษม. (2548) การเสริมสารปรับสมดุลสารละลายไฟฟ้าในอาหารโปรตีนต่ำ สำหรับสุกรระยะรุ่นถึงขุน . มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CMU.the.2005.229

เกษมสุข สุขเกษม. การเสริมสารปรับสมดุลสารละลายไฟฟ้าในอาหารโปรตีนต่ำ สำหรับสุกรระยะรุ่นถึงขุน. . เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CMU.the.2005.229

เกษมสุข สุขเกษม. (2548) การเสริมสารปรับสมดุลสารละลายไฟฟ้าในอาหารโปรตีนต่ำ สำหรับสุกรระยะรุ่นถึงขุน . มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CMU.the.2005.229

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0