การเปรียบเทียบวิธีการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ระหว่างนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนภาษาสูงและต่ำ
การเปรียบเทียบวิธีการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ระหว่างนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนภาษาสูงและต่ำ
ชื่อเรื่อง :
การเปรียบเทียบวิธีการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ระหว่างนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนภาษาสูงและต่ำ
ปี :
2530
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
เกศสุดา รัชฎาวิศิษฐกุล
ผู้แต่งร่วม :
-

เกศสุดา รัชฎาวิศิษฐกุล. 2530. การเปรียบเทียบวิธีการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ระหว่างนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนภาษาสูงและต่ำ. ภาควิชามัธยมศึกษา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

เกศสุดา รัชฎาวิศิษฐกุล. (2530) การเปรียบเทียบวิธีการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ระหว่างนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนภาษาสูงและต่ำ . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

เกศสุดา รัชฎาวิศิษฐกุล. การเปรียบเทียบวิธีการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ระหว่างนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนภาษาสูงและต่ำ. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2530.

เกศสุดา รัชฎาวิศิษฐกุล. (2530) การเปรียบเทียบวิธีการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ระหว่างนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนภาษาสูงและต่ำ . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0

http://www.escortbayanlariz.net sekabet giris PDKS