การผลิตกรดมะนาวโดยยีสต์ควบคู่กับการแยกผลิตภัณฑ์ด้วยเรซินแลกเปลี่ยนไอออน
การผลิตกรดมะนาวโดยยีสต์ควบคู่กับการแยกผลิตภัณฑ์ด้วยเรซินแลกเปลี่ยนไอออน
ชื่อเรื่อง :
การผลิตกรดมะนาวโดยยีสต์ควบคู่กับการแยกผลิตภัณฑ์ด้วยเรซินแลกเปลี่ยนไอออน
ปี :
2548
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
อุดมพร มณีรัตน์
ผู้แต่งร่วม :
-

อุดมพร มณีรัตน์. 2548. การผลิตกรดมะนาวโดยยีสต์ควบคู่กับการแยกผลิตภัณฑ์ด้วยเรซินแลกเปลี่ยนไอออน. สาขาวิชาเทคโนโลยีทางชีวภาพ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

อุดมพร มณีรัตน์. (2548) การผลิตกรดมะนาวโดยยีสต์ควบคู่กับการแยกผลิตภัณฑ์ด้วยเรซินแลกเปลี่ยนไอออน . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

อุดมพร มณีรัตน์. การผลิตกรดมะนาวโดยยีสต์ควบคู่กับการแยกผลิตภัณฑ์ด้วยเรซินแลกเปลี่ยนไอออน. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548.

อุดมพร มณีรัตน์. (2548) การผลิตกรดมะนาวโดยยีสต์ควบคู่กับการแยกผลิตภัณฑ์ด้วยเรซินแลกเปลี่ยนไอออน . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0